Αρχική σελίδα Γενικά Υπηρεσίες Ερωτήσεις Αναζήτηση Επικοινωνία

 

Ανοίγοντας δίαυλο επικοινωνίας με τους επισκέπτες, απαντούμε σε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σε λογιστικά- φοροτεχνικά θέματα. Δημοσιεύουμε τις ερωτήσεις και απαντούμε με εγκυρότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. 

Αν θέλετε να υποβάλλετε τη δική σας ερώτηση, συμπληρώστε με τα στοιχεία σας και την ερώτηση σας την φόρμα επικοινωνίας.

Επίσης, μπορείτε να δείτε τη συλλογή μας σε links με ενδιαφέροντα web sites. Κάντε click εδώ.

Κάντε click πάνω στην ερώτηση που σας ενδιαφέρει για να οδηγηθείτε στην αντίστοιχη απάντηση.

 

 

- Για ποια πρόσωπα δεν ισχύει το φορολογικό απόρρητο;

Η χορήγηση φορολογικών στοιχείων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο:

1. Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στις περιπτώσεις του που ορίζονται από το άρθρο 1445 του Αστικού Κώδικα (ο καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει στον άλλον ακριβείς πληροφορίες για την περιουσία του και τα εισοδήματα του εφόσον είναι χρήσιμες για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής).

2. Σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ΙΚΑ να λαμβάνουν στοιχεία από τον φάκελο του εργοδότη για εξακρίβωση των μισθών που αυτός κατέβαλε στο προσωπικό που απασχολεί.

3. Σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την επιβολή φόρων και τελών.

4. Σε δίκες για διαφορές από εμπορικές μισθώσεις ακινήτων.

5. Σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμούς που έχουν αρμοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης ή ελέγχου των πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς και προέρχονται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Επιστροφή

 

- Πως καλύπτεται η διαφορά εισοδήματος που προκύπτει από τεκμαρτή δαπάνη;

Ο φορολογούμενος σε τέτοια περίπτωση πρέπει να αποδείξει χρηματικά ποσά που μπορούν να προέρχονται από:

1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο ή τη σύζυγο του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα.

3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περουσιακών στοιχείων.

4. Εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή.

5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα που φέρουν βέβαιη χρονολογία. Ειδικά για κάλυψη διαφοράς δαπάνης, το ποσό λαμβάνεται υπόψιν εφόσον από το έγγραφο προκύπτει ότι έχει ληφθεί πριν την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

6. Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.

7. Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.

Επιστροφή

  

- Πως φορολογείται το εισόδημα που προκύπτει από μεταβίβαση επιχείρησης;

Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα.

1. Με συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από μεταβίβαση:
    α) ολόκληρης επιχείρησης με τα αύλα στοιχεία αυτής όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμοια, κλπ ή υποκαταστήματος επιχείρησης
    β) εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων.

Αν μεταβιβασθεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερρόρυθμης εταιρείας, από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, ο συντελεστής φορολογίας για την περίπτωση αυτή μειώνεται από 20% σε 10% για μεταβιβάσεις που γίνονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000.
Μεταβιβάσεις που γίνονται μετά το χρόνο δεν υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας.

Επιστροφή

 

 

Ενδιαφέροντα links

 


 

Copyright (c) 2003 Accounts & Taxes
email: info@accounts-taxes.gr